ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

 

Поръчки направени до 17.00 часа в делничен ден се обработват в рамките на този ден, поръчките направени след 17.00 часа се обработват на следващия ден.

Поръчки направени през почивните дни и през официалните празници се обработват през първия работен ден.

 

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ УРЕЖДАТ РЕДА, НАЧИНА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН www.mebelplay.com. ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА МЕЖДУ ТЪРГОВЕЦА И КЛИЕНТА.

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦЪТ: „Мебел Плей“ ЕООД, ЕИК: 205603292 със седалище гр. София, кв. „Левски“, ул. „Станислав Доспевски“ №4, предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.mebelplay.com. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона Потвърждаване на поръчката, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
 2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.mebelplay.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.
 3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.mebelplay.com не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца, въз основа на която Потребителят/клиентът може да отправи оферта за покупка към ТЪРГОВЕЦА, който трябва да я приеме по подходящ начин.
 4. Договорният език е български, покупко-продажба и доставки на стоки през електронния магазин www.mebelplay.com се извършват само и единствено на територията на РБългария, плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

 

 

II.УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ. ПОРЪЧКА. ПЛАЩАНЕ.

 

 1. За да извършват поръчки през интернет страницата: mebelplay.com, потребителите следва да направят регистрация на сайта, чрез която създават свой профил. Регистрацията на профил от потребителите е доброволна и безплатна. Регистрацията дава възможност да бъде предоставена необходимата за успешно пазаруване и доставка информация. При регистрация на профил, потребителят следва да попълни регистрационната форма посочвайки лични данни, както следва: име, фамилия, адрес, телефон и e-mail, когато е физическо лице или фирма и адрес, когато потребителят е юридическо лице. Задължително се попълва парола за достъп до профила и се поставя отметка, че потребителят е съгласен и приема общите условия и условията за поверителност на данните. Натискайки бутон „Продължете“ потребителят завършва регистрацията си, като едновременно с това извършва и електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което потвърждава, че е запознат и приема настоящите Общи условия.
 2. След успешна регистрация, на потребителя се предоставя възможност да промени адреса си за доставка, както и личните си данни.
 3. Със заявката за покупка, Потребителят избира стоката и количеството. След кликване на бутона Потвърждаване на поръчката, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в неговата количка, ако същите са налични при търговеца и това потвърждение на поръчката има характер на отправена оферта към ТЪРГОВЕЦА с правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта. Изпращането на поръчката не означава автоматично запазване на артикули в системата. Наш служител ще се свърже с Вас по телефона за потвърждаване на поръчката и изпращане на потвърждение.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от потвърждение, в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на пет работни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес, което има правна сила на непотвърждаване и анулиране на поръчката. В случай че  междувременно е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще има право на избор между възстановяване на платената сума, отказ от поръчката или ползване на сумата по направена заместваща поръчка. Моля, имайте предвид, че не всички мебели, показани на Интернет страницата: www.mebelplay.com, към момента на направената от вас поръчка са налични на склад. За Ваше улеснение и при желание от Ваша страна, можете да проверите дали желаният продукт е наличен на склад чрез обявените телефон и/или електронна поща.
 5. Следваща стъпка е предоставяне на адрес за доставка от куриер.
 6. Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва по следните начини:

а/ чрез превод по банков път преди транспортиране на стоката;

б/ с наложен платеж при доставка с куриер;

 • В случай, че потребителят посочи като начин на плащане – чрез превод по банкова сметка и не направи такова плащане в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на поръчката, то ТЪРГОВЕЦЪТ няма да извърши доставкатана заявената стока и съответно договорът се счита за несключен.
 • При доставка с „наложен платеж”, стоката се предава само след заплащане от потребителя /или друг получател/ в брой в български лева на сумата по наложния платеж посочен в товарителницата на пратката.
 • В случай че потребителят не направи плащане в момента на доставката, след като е посочил, че същото ще се извърши чрез наложен платеж, то договорът се счита за развален по право и за ТЪРГОВЕЦАотпада задължението да прехвърли собствеността и предаде стоката.
 1. Цените, посочени на сайта са в български лева. Цените са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка. Търговецът си запазва правото да променя цените по всяко време. Разходите за доставка на стоката/ите, както и разходите за връщане на стоките, в случай, че е упражнено право на отказ от закупената/ите стока/и е за сметка на клиента. Връщането на стоката се осъществява чрез куриерската фирма, с която е получена.

 

III. ДОСТАВКА И ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА.

 

 1. Наличните на склад продукти се доставят в срок до 10 /десет/ работни дни, ако същите са в наличност. Срок на доставка на мебелите, които не са в наличност зависи от срока на изработка.
 2. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена по банков път, с изключение на случаите, когато заплащането се извършва с наложен платеж. В случай че потребителят избере заплащане чрез наложен платеж, срокът започва да тече от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ от страна на ТЪРГОВЕЦА, съгласно условията на т.7.
 3. Доставката се извършва чрез услугите на подизпълнител (куриер,спедитор) и е за сметка на потребителя. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително потребителя, стига това да не рефлектира на начина, срока и цената на доставката.

Цената на доставката се определя на база Адрес за доставка.

Доставката на стоки на територията на гр.София /София – град/ и гр Пловдив е безплатна.

Доставката на стоки на територията на РБългария /без София-град и гр.Пловдив/ се заплаща само и единствено в случай, че общата стойност на крайната поръчка е по-малка или равна на 100,00 лв  с ДДС. В този случай цената на доставката е 10,00 лв с включен ДДС.

Във всички останали случаи /когато общата стойност на крайната поръчка е по-голяма или равна на 101,00 лв  с ДДС/ доставката на територията на РБългария е безплатна.

Цената за доставка не е включена в цената на стоката.

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ не е ангажиран с товаро-разтоварни дейности. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адресът на доставка, посочен в заявката или до вратата на двора.
 2. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
 3. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение, в случай че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
 4. При получаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
 5. При получаване на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, външни видими дефекти или липса на някой от придружаващите я аксесоари или документи, потребителят следва незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписват от получателя на стоката и лицето извършващо доставката. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци. При приемане на пратката от потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.
 6. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
 7. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед при доставката й, клиентът може да откаже приемането й от лицето извършващо доставка, като за целта се съставя протокол, в който се отразява несъответствието и стоката се връща обратно на ТЪРГОВЕЦА. В този случай потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него поръчка или да му бъде възстановена заплатената от него цена, чрез изпращане на писмено искане на електронната поща на ТЪРГОВЕЦА.

 

 1. РЕКЛАМАЦИИ

 

 1. Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта на Търговеца се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската / законова гаранция.

Рекламации на стоки закупени от ТЪРГОВЕЦА се извършват по реда и при условията на чл. 122 и следващите от Закона за защита на потребителите.

Потребителят има право да предяви рекламация при констатирани дефекти на стоката /с протокол при предаване на стоката/ и при несъответствие между обявените на сайта продукти и доставените, изразяващо се в: разлика във вида на доставения продукт или търговската марка.

Предявяването на рекламацията се извършва в писмен вид чрез попълване на формуляр за рекламация, който следва да се изпрати на електронна поща: info@mebelplay.com. Данните за формуляра за рекламация задължително съдържат:

 • име и фамилия на потребителя;
 • адрес и телефон за контакт;
 • № и дата на поръчката;
 • дата на получаване от куриер;
 • номер на документ удостоверяващ покупката (фактура)
 • предмета на рекламацията;
 • предпочитания от потребителя начин на удовлетворяване на рекламацията;
 • банкова сметка за възстановяване на дължимите суми.

 

 1. Когато доставените стоки не съответстват на заявените за покупка от потребителя той има право да поиска привеждане на стоката в съответствие с договора, като доставената му стока бъде ремонтирана или заменена с нова, освен ако това е невъзможно. Потребителят може да упражни правото си  в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Привеждането на стоката в съответствие с договора трябва да се извърши в срок до един месец от предявяване на рекламацията от потребителя пред ТЪРГОВЕЦА. След изтичане на срока потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена обратно заплатената сума или да иска намаляване на цената.
 2. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора и възстановяване на заплатената сума, нито за намаляване цената на стоката, когато ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115 ЗЗП, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
 4. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. В този случай той може да иска само намаляване на цената.
 5. В случай, че потребителят не направи рекламация на момента на предаване на стоката или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол с курирера, същият губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци или дефекти, липса на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

 

 1. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

 

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон, гаранционните условия на производителите, гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.
 2. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл.112 – чл.115 от ЗЗП.
 3. Потребителят не можеда се позове и губи правата си по предоставената търговска гаранция:

А) В случай на непредоставени или непопълнени гаранционни или платежни документи;

Б) В случай на повреди причинени при транспорт на потребителската поръчка

В) Нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети и /или неправилен монтаж (започнат/ извършен) от страна на потребителя;

Г) При опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от страна на потребителя;

Д) В случай на повреди/ дефекти причинени от неправилна експлоатация на артикулите (от влага, надраскване, счупване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя);

Е) В случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

Ж) В случай че при отваряне на вече доставени пакети, клиентът констатира несъответствие, за което не сигнализира, респ. не е подписал констативен протокол с лицето извършващо доставката, а започва/ извършва монтаж на детайла/продукта;

 1. Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от форсмажорни обстоятелства (наводнение, земетресение, пожар и други природни бедствия).

32.Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените от производителя на стоката обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

 

 1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина: mebelplay.com.
 2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
 3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
 4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения за това начин на плащане на страницата: www.mebelplay.com.
 5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА, се задължава при ползване на услугите:
 • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.mebelplay.com услуги;
 • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения, или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия;
 • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.mebelplay.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
 1. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

 1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.mebelplay.com.
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез mebelplay.com.
 4. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, когато е направено потвърждение за наличността и е платена продажната и цена, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
 5. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
 6. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва предоставената или генерирана информация, отнасяща се до неговите Потребители/клиенти за целите на осъществяваната от него търговска дейност, вкл. за рекламни цели на същата.
 7. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@mebelplay.com . ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги, както и за да развива търговската си дейност. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.
 8. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
 9. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

 

 1. Всички лични данни предоставени от потребителя на ТЪРГОВЕЦА, във връзка с регистрацията на сайта и с договора, са предоставени доброволно и с изричното съгласие на потребителя.
 2. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни на ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство, клаузите на настоящите Общи условия и Политиката за защита на личните данни, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 3. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, както и когато ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 4. С приемане на настоящите Общи условия потребителят декларира, че се е запознал с Политиката за защита на личните данни на търговеца, както и че е наясно с правата му във връзка със събирането, обработването и съхранението на личните му данни.
 5. ИЗМЕНЕНИЯ

 

 1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок на клиентите/потребителите да се запознаят с тях. В дадения срок, ако някой потребител/клиент не заяви, че отхвърля промените, той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят/клиентът заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите към съответния изразил несъгласие Потребител. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

 

 1. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е приело стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е приело последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да информира за решението си Търговеца преди изтичане на 14-дневния срок (чл. 52, ал. 1 от ЗЗП). За да упражни правото си на отказ Потребителят е длъжен да уведоми ТЪРГОВЕЦА чрез електронна поща. При упражняване на това право Потребителят следва да уведоми ТЪРГОВЕЦА за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер и електронен адрес. Потребителят следва да уведоми Търговеца и за банкова сметка, по която следва да му бъде възстановена стойността на заплатената от него стока. След като потребителят е упражнил правото си на отказ, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата на която ТЪРГОВЕЦЪТ е получил обратно стоките от потребителя или от датата, на която е получил доказателство от потребителя, че последният е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано. (чл.54, ал.4 ЗЗП).

Сумата за доставка заплатена от потребителя не се възстановява. Следва потребителят да върне стоката обратно на търговеца при упражняването на правото си на отказ от договора от разстояние без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят е заявил пред ТЪРГОВЕЦА решението си да се откаже от договора (чл. 55, ал. 1 от ЗЗП).

Стоката, която се връща от потребителя/клиента на ТЪРГОВЕЦА следва да е в оригиналната си опаковка и опаковката да не е разпечатана. Върху стоката не трябва да има следи от употреба, както и  да не е нарушен видът и целостта й. Сглобени или сглобявани стоки не могат да бъдат върнати. Върнатата стока трябва да съдържа всички части и пакети, точно както е била получена от потребителя/клиента, съгласно описанието на фактурата.

Отказаните стоки следва да бъдат придружени с доказателство за покупката – товарителница от куриер и фактура. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя/клиента.

До момента на обратното предаване на стоката от потребителя/клиента на ТЪРГОВЕЦА, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя/клиента. Не се възстановяват суми за продукти, върнати след 14-я ден от датата, на която потребителят е информирал ТЪРГОВЕЦА за отказа си, както и за повредени, използвани стоки или такива с нарушена опаковка.

 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

 

 1. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата: www.mebelplay.com на своя компютър.
 2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други избори на Потребителя/клиента, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката.
 3. Интернет магазинът www.mebelplay.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА.
 4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

В случай на противоречие на разпоредби на настоящите Общи условия с повелителни разпоредби на Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни, Закона за електронната търговия или други относими нормативни актове, императивните разпоредби на съответния нормативен акт ще се прилагат съответно и ще бъдат доминиращи, а клаузите на Общите условия ще се считат променени по начин, че съответно да отразяват волята на страните за сключване, изпълнение или разваляне на съответната продажба.

 

 

НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

 

 • Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6

гореща линия: 0700 111 22

тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18

Email: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 • Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/91-53-555 факс: 02 / 029153525

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg