За рекламация на закупени от Вас продукти попълнете формуляр за упражняване правото на рекламация и го изпратете на електронен адрес info@mebelplay.com, като приложите и протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното

Можете да изтеглите Формуляр за рекламация тук

За упражняване правото на отказ от закупена стока без причина попълнете формуляр за отказ от договор и го изпратете на електронен адрес: info@mebelplay.com

Можете да изтеглите Формуляр за отказ от договор тук