Моля, изпратете на  е-mail : office@mebelplay.com

коректно попълнена следната форма.

 

 

Име и фамилия:………………………………………………………………………

 

Поръчка № ………………………….oт дата……………………………………….

(получени заедно със спецификацията на поръчката).

Тел. За контакт……………………………е-mail……………………………………

 

Върнати позиции:

 

Наименование Брой Причина за замяната
1      
2      
3      
4      
5      

 

 

ВРЪЩАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ

 

по карта ( за поръчки, платени с карта през системата на еPay )

……………………………………………………………………………………….

по банкова сметка (номер на сметката)

………………………………………………………………………………………..

на адрес (с пощенски запис) гр./с ……………………обл. ……………………….

Общ. ………………………ул. …………………………………………….№ ……….

Вх. ……ет. ….ап. …… П.К …………

 

 

Допълнително пояснение:

 

mebelplay.com уверява своите клиенти , че в 7 дневен срок от датата на получаване, могат да върнат закупена стока при условие, че  не е ползвана, че е чиста, без странични миризми.Придружена е  с оригиналната кутия и/или опаковка, етикет и доказателство за закупуване (получени заедно с документите на поръчката).

В случай, че трябва да  бъде възстановена паричната равностойност на обратно изпратената от клиента стока, ние ще върнем сумата

по първоначалната направената поръчка като бъде приспадната разликата в разходите по изпращането. mebelplay.com не приема пратки, изпратени с наложен платеж.

След приемане на върната стока (информация за което  ще бъде изпратена по e-mail и/или обаждане по-телефон посочен по-конкретната поръчка) ние ще  върнем дължимите суми в срок от 7 работни дни.

В случай че връщането е с пощенски запис, ще приспаднем от сумата за връщане разхода по записа.

Стока, чието връщане и/или рекламация не можем да приемем

(ако е изпратена след посочения срок; ако не е придружена с касова бележка , формуляр за връщане на стоката, без етикети или ако е замърсена) ще  бъде изпратена обратно на Клиента за негова сметка.

Ако стоката се връща поради повреди или фабрични дефекти след определения 7 дневен срок от датата на закупуване,

ще бъде предадено на стоковед само при условие, че е съпроводено с доказателство за закупуване.

Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа

на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера.

За пратки, които пристигнат при нас в повредени оригинални опаковки, ще намалим дължимите суми в процентно

съотношение с размера на повреденото съдържание на пратката. Важно е пратките  да бъдат добре опаковани.

 

Стоката която се връща или се предявява рекламация трябва да бъде изпратена на адрес: